logo
Informacje dla Uczestników
Opłaty
Streszczenia wystąpień
Karta zgłoszeniowa
Ważne daty
Wymiary tablic posterowych
Informacje dla Firm
Opłaty
Reklama
Sesja Firmowa
Rezerwacja noclegów
Karta zgłoszeniowa
Ważne daty
Zaproszeni prelegenci
Miejsce sympozjum
Tematyka sympozjum
Sesje tematyczne
Warsztaty
Język sympozjum
Imprezy towarzyszące
Kontakt
Sponsorzy
Strona główna
Program
Sessions I
Sessions II
Sessions IIII
Sessions IV
Sessions V
Poster Session I
Poster Session II
Archiwum
WAŻNE DATY

Zgłoszenie uczestnictwa w 40 sympozjum do 31.03.2017

Nadesłanie streszczeń wykładów i posterów (tylko w języku angielskim) do 31.03.2017

Wpłaty do 25.04.2017 na konto:

UNIWERSYTET ŒŚLĄSKI, BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
ING BANK ŒŚLĄSKI S.A., O/KATOWICE 74105012141000000700007909
Z dopiskiem CHROMATOGRAFIA