logo
Informacje dla Uczestników
Opłaty
Streszczenia wyst±pień
Karta zgłoszeniowa
Ważne daty
Wymiary tablic posterowych
Informacje dla Firm
Opłaty
Reklama
Sesja Firmowa
Rezerwacja noclegów
Karta zgłoszeniowa
Ważne daty
Zaproszeni prelegenci
Miejsce sympozjum
Tematyka sympozjum
Sesje tematyczne
Warsztaty
Język sympozjum
Imprezy towarzysz±ce
Kontakt
Sponsorzy
Strona główna
Program
Sessions I
Sessions II
Sessions IIII
Sessions IV
Sessions V
Poster Session I
Poster Session II
Archiwum
Warsztaty

Dla osób chętnych w dniu 23.05.2017 r. odbędą się praktyczne warsztaty z następującego zakresu:

„(Wysokosprawna) chromatografia cienkowarstwowa z detekcją aktywności biologicznej”.

Warsztaty poprowadzi Pani Profesor Agnes Moricz z Instytutu Ochrony Roślin Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie.
Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim.
,
Z przyczyn logistycznych liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona do 30 osób – decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby chętne do uczestniczenia w warsztatach prosimy o mailowe zgłoszenie się na adres: krystyna.jarzembek@us.edu.pl