logo
Informacje dla Uczestników
Opłaty
Streszczenia wyst±pień
Karta zgłoszeniowa
Ważne daty
Wymiary tablic posterowych
Informacje dla Firm
Opłaty
Reklama
Sesja Firmowa
Rezerwacja noclegów
Karta zgłoszeniowa
Ważne daty
Zaproszeni prelegenci
Miejsce sympozjum
Tematyka sympozjum
Sesje tematyczne
Warsztaty
Język sympozjum
Imprezy towarzysz±ce
Kontakt
Sponsorzy
Strona główna
Program
Sessions I
Sessions II
Sessions IIII
Sessions IV
Sessions V
Poster Session I
Poster Session II
Archiwum
Opłaty konferencyjne


Opłata konferencyjna zawiera:

  1. udział w sesjach wykładowych i posterowych konferencji
  2. możliwo¶ść uczestnictwa w warsztatach (decyduje kolejno¶ć zgłoszeń)
  3. całodzienne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe)
  4. noclegi w komfortowym hotelu
  5. materiały konferencyjne.

Opłata konferencyjna z pobytem w pokoju jednoosobowym – 1500 zł
Opłata konferencyjna z pobytem w pokoju dwuosobowym – 1300 zł
Osoba towarzysz±ca – 1000 zł

  1. Istnieje możliwoś¶ć uzyskania stypendium konferencyjnego (młodzi naukowcy poniżej 35 roku życia) w wysokości 20%-30% opłaty konferencyjnej. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie podania z list± publikacji na adres poczty elektronicznej organizatorów konferencji. Wnioski będ± rozpatrywane do końca marca 2017 r.
  2. Konferencja jest przyjazna magistrantom, doktorantom kołom naukowym. Umożliwiamy im przedstawienie wyników swoich badań w ramach sesji posterowych i wykładowych. Koszt uczestnictwa dla doktoranta 800 zł.
    Studenci/doktoranci proszeni s± o przesłanie dokumentu potwierdzaj±cego, że nadal studiuj± na adres organizatorów konferencji.

Opłaty należy dokonać do 25 kwietnia 2017 r., na podane poniżej konto:

UNIWERSYTET ¦LˇSKI, BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
ING BANK ¦LˇSKI S.A., O/KATOWICE
74105012141000000700007909
z dopiskiem CHROMATOGRAFIA