logo
Informacje dla Uczestników
Opłaty
Streszczenia wystąpień
Karta zgłoszeniowa
Ważne daty
Wymiary tablic posterowych
Informacje dla Firm
Opłaty
Reklama
Sesja Firmowa
Rezerwacja noclegów
Karta zgłoszeniowa
Ważne daty
Zaproszeni prelegenci
Miejsce sympozjum
Tematyka sympozjum
Sesje tematyczne
Warsztaty
Język sympozjum
Imprezy towarzyszące
Kontakt
Sponsorzy
Strona główna
Program
Sessions I
Sessions II
Sessions IIII
Sessions IV
Sessions V
Poster Session I
Poster Session II
Archiwum
KONTAKT
Adres do korespondencji: Prof. dr hab. TERESA KOWALSKA
Dr. KRYSTYNA JARZEMBEK
Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego
40-006 Katowice, ul. Szkolna 9
(+48-32) 359-18-71 (TK) or (+48-32) 359-13-99 (KJ)
fax 032 259-99-78
Adres e-mail: krystyna.jarzembek@us.edu.pl