logo
Informacje dla Uczestników
Opłaty
Streszczenia wystąpień
Karta zgłoszeniowa
Ważne daty
Wymiary tablic posterowych
Informacje dla Firm
Opłaty
Reklama
Sesja Firmowa
Rezerwacja noclegów
Karta zgłoszeniowa
Ważne daty
Zaproszeni prelegenci
Miejsce sympozjum
Tematyka sympozjum
Sesje tematyczne
Warsztaty
Język sympozjum
Imprezy towarzyszące
Kontakt
Sponsorzy
Strona główna
Program
Sessions I
Sessions II
Sessions IIII
Sessions IV
Sessions V
Poster Session I
Poster Session II
Archiwum
KARTA ZGŁOSZENIOWA (prosimy przesłać do 25. kwietnia 2017)
Pola zaznaczone na czerwono muszą być wypełnione

Pełna nazwa firmy

Adres firmy

E-mail

Tel.       Fax

Nazwisko kontaktowe

Adres do korespondencji:

Uczestnicy:

Rezerwacja noclegów
23 maja/24 maja      24 maja/25 maja      25 maja/26 maja

Wyżywienie:
tradycyjne      wegetariańskie

Opłata za pobyt (ilość osobodni)

Miejsce wystawowe: ilość stolików

Powierzchnia wystawowa

Prezentacja firmy w sesji firmowej tak  nie

Reklama w materiałach konferencyjnych tak  nie

NIP firmy (i dokładny adres, o ile nie pokrywa się z powyższym adresem firmy)

Data: